Başa Dön
Hesabım

Kullanım Kılavuzu

1- Halılarınızı belirli periyodlar ile E-Halıservisi’ne müracaat ederek yıkatmanız önerilir. Bu yapılmadığında halının gözeneklerine toz ve kirler yerleşip halıyı yıpratarak sizin ve halınızın rahatsızlıklarının tetiklenmesi vb. solunum yolları problemleri oluşturulabilir.

 

2- Yıkama sonrasında halınızı aldıktan sonra üzerindeki ambalajı mutlaka açınız. Halınızı mutlaka kontrol ederek teslim alınız. Sadece taşıma amaçlı olan halı ambalajları açılmaz ise küflenme ve kokuya sebebiyet verecektir. Halınızı kısa zaman içerisinde kullanmayacak olsanız dahi, ambalajından çıkarınız.

 

3- Yıkama sonrasında hemen kullanmayacak olduğunuz halılarınızı mümkünse nemli olmayan bir ortamda bekletmeniz daha uygun olacaktır. Bu uygulama halınızın hava almasını ve koku yapmamasını sağlayacaktır.

 

4- Halıda oluşan lekeleri evde kendi imkânlarınızla yıkamak veya silmek halınıza ciddi zararlar verme ihtimali çok yüksektir. Bunu yapmak kalıcı lekelere yol açabilir. Hatta yetkili servisin müdahalesi sonucu bile çıkarılamayacak lekeler oluşabilir. Halınızı kesinlikle yıkamayınız, sadece süpürünüz. Kimyasallarla ve bitkisel ürünlerle müdahale etmeyiniz. Bu kimyasallar ve bitkisellik atfedilen ürünler halınızdan gerektiği gibi arındırılmadığı takdirde, kanserojen olma ve asit haline dönüşebilme özelliklerini taşımaları nedeniyle sağlığınıza zarar verebilir.

 

5- Halı dövülerek temizlenmemelidir, darbeler noktasal hasarlara sebep olur ve bir süre sonra delinmelere sebep olabilir.

 

6- Halı silkelenmemelidir. Silkelenme hareketi, halının yapıştırma kenarını belli bir noktadan tekrar tekrar katlanmaya zorlar, bu da halının zemininde kullanılan ipin koparak yırtılmasına neen olur. Benzer şekilde halı yapıştırma kenarından katlanıp basılmamalıdır.

 

7- Halı üzerindeki eşyalar zamanla hav yüzeyini kalıcı şekilde deforme eder. Bu yüzden eşyanın halı üzerinde temas ettiği bölgeler halı ya da eşyanın yeri değiştirilerek eşitlenmelidir.

 

8- Çok kullanılan bölümler zamanla kalan kısımdan farklı görünebilir. Yoğun kullanmaya bağlı olarak oluşan sürtünme, halının tüylerinde çökmelere ve matlaşmalara sebebiyet verebilir.

 

9- Halılarınızda oluşan lekeler için mutlaka E-Halıservisi’ne müracaat ediniz.

 

10- Halınızı güneş ışığından koruyunuz, uzun süreli güneş ışığı renklerin solmasına ve sararmasına neden olabilir.

 

12- Halının üzerine dökülen sıvı lekeler kuru peçete ile tampon ypıldıktan sonra E-halı servisi ile iletişime geçilmelidir. Halınızı yetkili serviste yıkattıktan sonra mutlaka kontrol ederek teslim alınız.

 

13- Açık renkli halılar daha çabuk kirlenir ve daha zor temizlenir. Halı alırken nasıl bir mekanda kullanılacağı önceden düşünülmeli ve ona göre seçim yapılmalıdır. Hiçbir leke çıkartıcının, tamamen çıkartmayacağı hatırlanmalıdır.

 

14- Halınızın iplik cinsi ne olursa olsun sıcak su, sıcak çay vb. çaydanlık, ütü vb. maddeler halı yüzeyiyle temas etmemelidir.

 

15- Taşıma esnasında sıvıların, sert ve sivri cisimlerin halıyla temas etmesi önlenmelidir.

 

16- Kesik uçlu halılarda kullanılan parlak iplikler sebebiyle ayak izleri görülebilir. Yoğun kullanılan mekanlar için bu tip halılar tercih edilmelidir.

 

17- Halı ağır bir mobilyanın altından çekileceği zaman, overlok ve sırt örgüsünün sökülmesine ve yırtılmasına karşı dikkatli olunmalıdır.

 

18- Halı kullanılmadığı zamanlarda rulo halinde rutubetsiz ortamda saklanmalıdır. Üzerine başka bir eşya konulmamalıdır. Eğer halı 3 ay içinde yeniden kullanılacaksa, saklama sürecinde naftalin kullanmaya gerek yoktur.

 

11- Kesik elyafla üretilmiş halılarda, bir miktar tüy dökülmesi kaçınılmazdır. Düzenli olarak yapılan süpürme ile bu durum çok kısa sürede yok denilecek kadar azalacaktır.

 

19- İpek tuşeli ipliklerden üretilmiş olan halınız kullanmaya başladığınız ilk günlerde doğal olarak az miktarda toz verebilir. Elektrik süpürgesi ile yapılan düzenli temizliklerde bu durum bir süre sonra azalacaktır.

 

20- Pamuk tabanlı halılarda, pamuğun doğal yapısı nedeniyle halınızın eninde az miktarda kısalma görülebilir.

 

21- Kullandığınız halının aynısından sonraki zamanlarda alım yaptığınızda renk tonlarında farklılık olabilir, bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

 

22- Yüksek vakumlu süpürge ve dövücü fırçalama yüzünden halıda hav atması, saçak ve kenar kısımlarında kopma ve sökülme gibi durumlar görülebilir bu nedenle halınızı çok yüksek vakumlu süpürge ve dövücü fırçalama özelliği olan süpürgeler ile temizlemeyiniz.

 

23- Halınızın yüzeyine veya sırtına koli bandı, eiket vb. yapıştırma özelliği olan malzemeleri kullanmayınız.

 

Garanti Şartları

1- Garanti süresi iki (2) yıldır ve müşterinin halıyı satın alması ile başlar. Garanti süresinin başlangıcı satıcı tarafından müşteriye yazılı ve sözlü olarak bildirilir.

 

2- Halının garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Halının tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre halıya ilişkin arızanın 15 iş günü içinde giderilmemesi halinde imalatçı üretici veya ithalatçı firma; halının tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir halıyı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

 

3- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen halının;

   • Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların halıdan yararlanamamayı sürekli kılması,

   • Tamiri için geçen azami sürenin aşılması,

   • E-Halıservisi yetkililerinin düzenleyeceği rapor ile üretim kaynaklı arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici halının ücretsiz değiştirlmesini talep edebilir.

 

4- Tüketici, üreticinin garanti şartlarını bozacak bir müdahalede bulunmamalıdır.

 

5- Halının kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

 

6- Tüketici, garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Ticaret Bakanlığı’na bağlı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapabilir.

 

7- Garanti süresinde Halı; E-Halıservisi dışında silindiği, yıkandığı veya başka bir firmaya yıkatıldığı, bakım ve onarıma verildiği takdirde garanti kapsamı dışında kalacaktır.

 

8- Garanti süresinde halının E-Halıservisi dışındaki başka bir firmaya yıkatıldığının tespiti ile birlikte, bundan kaynaklanacak olan problemlerden ve halının kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından dolayı oluşacak arızalar garanti kapsamı dışında değerlendirilip, Dolce Vita Halı sorumluluk üstlenmeyecektir.

 

9- Tüketici, halısını yıkattıktan sonra servis tarafından teslimi esnasında kontrol ederek almalıdır. E-Halıservisi’nden kaynaklanan herhangi bir problem var ise servis merkezi ile en geç7 (yedi) iş günü içerisinde irtibata geçerek;

            a- Halıyı ücretsiz olarak yeniden yıkatma

            b- Halıda oluşan problemi giderme, haklarından birini kullanabilir.

Bu zaman zarfında bilgi verilmez ise, halı garanti kapsamı dışında değerlendirilir.

 

10- Tüketici, ürünü garanti süresi içinde temizlik, bakım ve onarımı için, faturasını ibraz etmek zorundadır.

 

11- Tüketici satıcı tarafından Garanti Belgesi ve Fatura verilmemesi durumunda, T.C. Ticaret Bakanlığı’na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ ne başvurabilir.

 

İmalatçı Firma

Ünvanı            : DOLCE VİTA HALI SAN. ve TİC. A. Ş.

Adres             : Egemenlik Mah. 6086 Sk. No:4,

                          Işıkkent-Bornova / İZMİR

Telefon          : 444 35 83

 

Müşterinin

Adı Soyadı     :

Adres  :

Telefon          :

 

Ürün Adı / Seri No    :

Satış Tarihi    :

Teslim Tarihi :

Garanti Süresi           :

Azami Tamir Süresi  :

 

Satıcı Firma   :

İmza ve Kaşesi          :